Untitled Document
 

 
 
     
 
เรียนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้ทางโรงพยาบาล
ได้มีการก่อสร้างอาคาร "ทำให้ไม่มีสถานที่จอดรถ"
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎกระทรวง "กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร" สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
   
  ดาวน์โหลด สไลด์งานสัมมนาวิชาการสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 8 15-16 กันยายน 2558
   
  ภาพกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี 9-12 กุมภาพันธ์ 2558
   
  แบบสอบถาม เรื่อง"การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มอก.18001:2554
   
 
   
   
    รายละเอียด ทางด้านวิชาการการซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   

 
             
Video-ลิงค์ข่าว
 
 
   
             
 

 

รับปรึกษาปัญหาทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฟรี!!!
โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลผู้มีประสบการณ์
โทร. 02-5174333 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.
 
ให้คำปรึกษาสำรวจสถานประกอบการ และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
 
สถานประกอบการณ์ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอนุรักษ์การได้ยิน"
สามารถขอรายละเอียดได้ที่ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวฯ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 02-5174270-9 ต่อ1658-1659 ฟรี

 
         
 
รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์
สำหรับแพทย์หลักสูตร 2 เดือน
 
 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
Untitled Document

 
 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 
 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-517-4333 โทรสาร 02-517-4333
E-mail : occenv@gmail.com