ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้วความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
 
false
 
 
 
 
 
๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ:16/02/2566   ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ?   ?๏ฟฝ๏ฟฝ??:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล