รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานประจำห้องยา ผู้ช่วยนักกาย
 
false
 
 
 
 
 
๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ:31/10/2565   ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ?   ?๏ฟฝ๏ฟฝ??:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล