ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 25 พฤษภาคม เวลา 10:50 น. · สาธารณะ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับช่วงนี้มีการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จึงมีผู้บริจา
 
false
 
 
 
 
 
๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ:27/05/2563   ๏ฟฝ?๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ?   ?๏ฟฝ๏ฟฝ??:  Computer