เกณฑ์ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

(*ข้อมูลวันที่ 1-2-2566)

1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-35 ปี

1.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (C.B.C)
ค่าตรวจ 130 บาท
1.2 ตรวจปัสสาวะ (U/A)
ค่าตรวจ 100 บาท
1.3 ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ค่าตรวจ 480 บาท
1.4 เอ๊กซเรย์ปอด
ค่าตรวจ 220 บาท
รวมค่าตรวจ
930 บาท

2. สำหรับผู้ที่มีอายุ 35-45 ปี

2.1 รายการ 1.1 - 1.4 (C.B.C)
ค่าตรวจ 930 บาท
2.2 หน้าที่ของไต (BUN,CRE)
ค่าตรวจ 120 บาท
2.3 น้ำตาลในเลือด (FBS)
ค่าตรวจ 60 บาท
2.4 ไขมันในเลือด
- คลอเรสเตอรอล
ค่าตรวจ 60 บาท
- ไตรกรีเซอร์ไรด์
ค่าตรวจ 100 บาท
- LDL
ค่าตรวจ 260 บาท
- HDL
ค่าตรวจ 110 บาท
2.5 หน้าที่ของตับ (SGOT,SGPT,ALK)
ค่าตรวจ 180 บาท
2.6 ระดับกรดยูริกในเลือด
ค่าตรวจ 60 บาท
รวมค่าตรวจ
1,880 บาท

3. สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

3.1 ตรวจตามรายการ 2.1-2.6
ค่าตรวจ 1,980 บาท
3.2 ตรวจคลื่นหัวใจ
ค่าตรวจ 300 บาท
รวมค่าตรวจ
2,180 บาท
หมายเหตุ
- บุคคลที่เป็นข้าราชการตรวจสุขภาพประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง และสามารถเบิกค่าตรวจได้
- การเตรียมตัวสำหรับผู้ตรวจสุขภาพที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปต้องงดน้ำ-อาหาร ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง
- ติดต่อโต๊ะพยาบาลคัดกรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
       

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ด้วยความปรารถนาดี จากงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ติดต่อสอบถาม 02-548-1000
สงวนลิขสิทธิ์ 2558-ถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000