การตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

       

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม 02-5174270-9