ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

มีภาระกิจหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ข้อไหล่และข้อเข่า

การรักษาจะเน้นที่การผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง แพทย์และทีมผู้ช่วยผ่าตัดต้องมีความรู้และประสบการณ์

ในการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ทำให้อาการปวดแผล

หลังผ่าตัดมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบแผลใหญ่ การดูแลหลังผ่าตัดจะมีคลินิกเฉพาะทาง

โดยจะมีทีมนักกายภาพบำบัดมาให้คำแนะนำและทำกายภาพบำบัดให้ที่คลินิกเวชศาสตร์การกีฬาฯ

การให้บริการของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ป่วยที่เป็นนักกีฬาเท่านั้น

ทางศูนย์ฯยังให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดส่องกล้องให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

การบาดเจ็บที่ทางศูนย์ฯ ให้การรักษาได้แก่
 • ข้อไหล่หลุดซ้ำ
 • เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด
 • เส้นเอ็นในข้อเข่าฉีกขาด
 • หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด
 • ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด
 • ข้อเท้าบาดเจ็บ เอ็นข้อเท้าขาด

แพทย์ในศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์

การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็น

ที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • รายชื่อแพทย์
 • นพ.ปิยชาติ สุทธินาค
 • นพ.เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร
 • นพ.ไตร พรหมแสง

รายละเอียดและขั้นตอนการรักษา www.shoulderknee.org

ผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โดยแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง รพ.นพรัตนราชธานี

Stress analysis of a polyethylene acetabular component in the extreme flexion position – a finite element analysis.

Asian Biomedicine. 2013;7(6):881-884

Promsang T, Wilairatana V, Tangpornprasert P, Virulsri C, Itiravivong P.

Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation.

Chula Med J. 2014 Jul-Aug Volume 58 No.4 (Literature review, Thai language)

Promsang T, Yuktanandana P.

The Chula Knot: a new sliding locking knot with a special property.

Arthrosc Tech. 2014 Jul 21;3(4):e465-7.

Kuptniratsaikul S, Promsang T, Kongrukgreatiyos K.

Association between the Size of Humeral Head Cysts and the Extension of Rotator Cuff Tears.

The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 1-2 January-April 2014

Trai Promsang, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos, Monchaya Phaisinsomboon.

Hip arthroscopy in traumatic hip dislocation: Literature review and two case reports

The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 3-4 July-October 2014

Trai Promsang, Sittichoke Sukcharoenyingyoung, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos.

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of knee osteoarthritis: Literature review

The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 39 Number 1-2. 2015

Tulyapruek Tawonsawatruk, Trai Promsang, Paween Tangchiphisut, Pongsak Yuktanandana.