ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใส่เฝือก
ทำแผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก
การผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งการให้บริการเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
ห้องตรวจ
จันทร์
8.00-12.00
อังคาร
8.00-12.00
พุธ
8.00-12.00
พฤหัส
8.00-12.00
ศุกร์
8.00-12.00
1
น.พ.ปัญจพล น.พ.ศุภวุฒิ น.พ.ปรารภ น.พ.ศุภวุฒิ น.พ.ปรารภ
2
น.พ.ประชา น.พ.ปิยชาติ น.พ.ประชา น.พ.ธนกร น.พ.ปิยชาติ
3
น.พ.สมบูรณ์ น.พ.ปัฐจพล พ.ญ.วิลารัตน์ น.พ.สมบูรณ์ พ.ญ.วิลารัตน์
4
น.พ.เจริญวัฒน์ น.พ.สืบวงษ์ - น.พ.เจริญวัฒน์ น.พ.สืบวงษ์
5
น.พ.เกรียงไกร น.พ.ธีรภัทร น.พ.เกรียงไกร น.พ.ธีรภัทร น.พ.ธนกร