ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกนอกเวลาราชการ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โทร.นัด
(16.00-20.00น.) (08.00-12.00น.) (12.00-16.00น.) (08.00-12.00น.) (12.00-16.00น)
อายุรกรรม
(พ.อดุลย์)
(พญ.มินตรา)
อายุรกรรม
(พ.ไพโรจน์)
(พญ.อาตีนา)
อายุรกรรม
(พ.สมชาย/พ.ตีวรรณ)
อายุรกรรม
(พญ.อาตีนา)
อายุรกรรม
(พ.สุพจน์)
อายุรกรรม
(พญ.วรวรรณ)
อายุรกรรม ชั้น 1
7105, 7106
อายุรกรรม
(พ.ปราการ)
อายุรกรรม
(พญ.จารุณี)
อังคาร 2,4 ของเดือน
อายุรกรรม
2,4 ของเดือน
(พญ.อาตีนา)
อายุรกรรม
(พญ.สิริลักษณ์)
พฤหัส 1, 3
อายุรกรรม
(พญ.จารุณี)
อายุรกรรม
(พญ.อัญญรัตน์)
อายุรกรรม
(พญ.อัญญรัตน์)
อาทิตย์ 1, 3 ของเดือน
7135, 7107
สูติ-นรีเวช
(พญ.อรดา)
สูติ-นรีเวช
เชียวชาญด้านมะเร็งสตรี
โดยวิธีส่องกล้อง
(พ.กฤษฏา)
สูติ-นรีเวช
และวัยทอง
(พ.รุ่งโรจน์)
สูติ-นรีเวช
เชียวชาญด้านมะเร็งสตรี
โดยวิธีส่องกล้อง
(พ.กฤษฏา)
สูติ-นรีเวช
(พญ.อรดา)
สูติ-นรีเวช
(พญ.ขวัญฤทัย)
สูติ-นรีเวช
(พญ.พิมพ์สุดา)
สูติ-นรีเวช
(พญ.อรดา)
สูติ-นรีเวช
เชียวชาญด้านมะเร็งสตรี
โดยวิธีส่องกล้อง
(พ.กฤษฏา)
สูติ-นรีเวช ชั้น 4
7414, 7424, 7418
จักษุ (ตา)
(พ.อังกูร)
จักษุ (ตา)
(พญ.กมลภัทร)
จักษุ (ตา)
(พญ.รุจยา)
จักษุ (ตา)
(พญ.ศันสนีย์)
จักษุ (ตา)
(พญ.ประภัสสร)
จักษุ (ตา)
(พญ.รุจยา)
จักษุ (ตา) ชั้น 5
7515
หู คอ จมูก
(พ.สมพงษ์)
หู คอ จมูก
(พ.สุทธิศักดิ์)
หู คอ จมูก ชั้น 5
7506, 7510
ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ
(พ.นันทวัฒน์)
ศัลยกรรม ชั้น 3
7333, 7335
กระดูกและข้อ
(พ.ปัญจพล)
กระดูกและข้อ
(พ.ปิยชาติ)
กระดูกและข้อ
(พ.ประชา/พ.ปรารภ)
พุธเว้นพุธ
กระดูกและข้อ
(พ.ธีรภัทร)
กระดูกและข้อ
(พ.ธีรภัทร)
กระดูกและข้อ ชั้น 3
7351
กุมารเวชกรรม ชั้น 5
ภูมิแพ้-หอบหืด
7527
หมายเหตุ: ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้ที่ 02-548-1000