คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก แพทย์ออกตรวจ ตั้งแต่ 8.00-16.00น

ห้องตรวจ หู คอ จมูกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7511, 7506
วัน เวลาเช้า
แพทย์ที่ออกตรวจ
คลินิคพิเศษ
แพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์

08.00 - 12.00 น.
พญ.สุวิชชา ริ้วเหลือง
16.00 - 20.00 น.
นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ

อังคาร

08.00 - 12.00 น.
นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ
   

พุธ

08.00 - 12.00 น.
พญ.สุวิชชา ริ้วเหลือง
16.00 - 20.00 น.
นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย

พฤหัสบดี

08.00 - 12.00 น.
นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ
   

ศุกร์

08.00 - 12.00 น.
พญ.สุวิชชา ริ้วเหลือง