คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก แพทย์ออกตรวจ ตั้งแต่ 8.00-16.00น

ห้องตรวจ หู คอ จมูกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7511, 7506
วัน
แพทย์
จันทร์
พญ.สุวิชชา
อังคาร
นพ.สมพงษ์
พุธ
พญ.สุวิชชา
พฤหัสฯ
นพ.สมพงษ์
ศุกร์
นพ.สมพงษ์ พญ.สุวิชชา (สลับกันออกตรวจ)