ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์การแพทย์


คลังความรู้

 • คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย โควิด-19
 • วิธีเฝ้าระวังอาการป่วยช่วงการคุมไว้สังเกตอาการในที่พักอาศัย
 • การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยและการทำลายเชื้อในสิ่งเเวดล้อมของบ้านที่มีผู้ถูกคุมไว้สังเกตอาการ
 • การปฏิบตตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย
 • ้how to คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย
 • การป้องกันcovid 19 ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด
 • ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019 ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม,ที่พัก
 • หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
 • ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019 ข้อมูลสำหรับบริษัททัวร์ มัคคุเทสก์
 • ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019 ป้องกันได้

  หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข


  งานประชาสัมพันธ์