กิจกรรมไว้อาลัยครบรอบหนึ่งปีสวรรคาลัย

ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

_____________________________________