กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและความปลอดภัยในการทำงาน

แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานทางคลินิก

แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานทางคลินิก

แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

***หากไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสามารถคลิ๊กประเมินได้ผ่านรูปได้