ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล พร้อมโปรแกรมการทำงานแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 1 ชุด
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:23/11/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา