ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:13/11/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา