ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบท่อทางเดินน้ำดี พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:09/11/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา