ร่างประกวดราคาซื้อระบบบันทึกคำสั่งแพทย์(IPD Roudn Ward) และระบบบันทึกทางการแพทย์(Nurse Note)สำหรับบริการผู้ป่วยใน จำนวน 1 ระบบ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:05/10/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา