ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:14/03/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา