ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานบริการ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:13/03/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล