ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารระบบวิดีทัศน์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:12/03/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา