ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:02/03/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา