ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:13/01/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล