ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:28/11/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล