ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานพิมพ์ พนักงานบริการ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:30/10/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล