ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ภารกิจด้านการพยาบาล
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:02/10/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล