ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ๑๙ อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:09/09/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล