ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน ๑๙ อัตรา
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:20/08/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล