ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:11/07/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล