ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:12/06/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล