ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:05/06/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล