ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน ๑๖ อัตรา
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:14/05/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล