ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลชะสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑๘ อัตรา
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:27/03/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล