ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑๘ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:06/03/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล