ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถยนต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:11/01/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล