ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:06/11/2561   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล