ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:29/06/2561   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล