ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:12/06/2561   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล