ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์)ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:11/04/2561   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล