โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาราษฎร์ร่มเย็น วันที่ 14 มิถุนาย
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:17/06/2560   เอกสารแนบ   หน่วยงาน: