โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มงานศัลศาสตร์ จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม รู้ไว รักษาได้ เต้านมหยุด(โลก) โรคในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เชิด โทณะวณิก ขอเชิญผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเพื่อฟังความรู้เกี่ยวกับโรค กรุณ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:17/06/2560   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  งานประชาสัมพันธ์