โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ขอเชิญชวน ประชาชนและผู้มารับริการ ร่วมโครงการรณรงค์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ปี 2560 ตามรายละเอียดในรูป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ให้บริการ ณ ชั้น 2 ห้องหัตถการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:25/05/2560   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  งานประชาสัมพันธ์