จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี 2558 เริ่ม 1 ก.พ.-30 ก.ย.58
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:24/11/2557   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา