วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกพิเศษประกันสังคม

ขั้นตอนการรับบริการ OPD ปกส

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ มีแพทย์ประจำ 3 ท่าน ( 07.00 – 16.00 น. )
1.นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี ยกเว้นวันพุธไม่ออกตรวจ
2.นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
3.แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการ จะมีแพทย์หมุนเวียนกันมาตรวจ
ให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกโรค

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันอังคาร
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันพุธ
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันพฤหัสบดี
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี

นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันศุกร์
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันเสาร์
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันอาทิตย์
นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000