วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ประกันสังคมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม
ครั้งที่ 11/2555 ครั้งที่ 12/2555
สปส.เพิ่มค่ารักษาโรคมะเร็ง สปส.เพิ่มสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สปส.เพิ่มสิทธิใส่ฟันเทียม ขยายเวลาการรายงานตัวกรณีว่างงาน
สปส.ให้สิทธินายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นกู้น้ำท่วม ขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
ตอบจดหมายกรณี "การรักษาพยาบาล" ตอบจดหมายกรณี "การชำระเงินสมทบ"
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000