วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
รับสมัครงาน
ลำดับ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
7850 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบ 07/12/2566
7842 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 06/12/2566
7840 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 29/11/2566
7836 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 23/11/2566
7800 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 06/11/2566
7781 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 30/10/2566
7755 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพพยาบาลนพรัตนราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่การศึกษา 12/10/2566
7754 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 12/10/2566
7750 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 06/10/2566
7747 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 05/10/2566
7716 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่การศึกษา 29/09/2566
7715 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 29/09/2566
7703 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 25/09/2566
7675 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 13/09/2566
7672 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่การศึกษา 13/09/2566
7644 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกร 04/09/2566
7606 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานก 22/08/2566
7567 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 27/07/2566
7563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักปฏิบัติการฉุกเฉิน-การแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินแ 27/07/2566
7505 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 07/07/2566
[1]  2  3  Next  
<=== อ่านทั้งหมด====>

 

สถิติผู้เข้าชม
  สถิติผู้เข้าชม
  เริ่มนับ26-01-2560
 • วันนี้
  • 0
 • เมื่อวาน
  • 0
 • เดือนนี้
  • 0
 • เดือนที่ผ่านมา
  • 0
 • ปีนี้
  • 0
 • ปีที่ผ่านมา
  • 0

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-517-4270-9