วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

โครงการและกิจกรรม

Tab
กิจกรรมต่างๆ:
งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้นางนุชรัตน์ ธารเ 15/09/2560
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้นางนุชรัตน์ ธารเ 15/09/2560
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้นางนุชรัตน์ ธารเ 15/09/2560
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้ได้นำส่งดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักงานเขตคันนายาว จำนวน ๑,๐๘๕ ดอก 15/09/2560
วันนี้ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้รับมอบถังขยะ สำหรับใช้ภายในอาคารนวราชจักรี จากสำนักงานเขตคันนายาว โดยมีนางนุชรัตน์ ธารเรวดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบ 15/09/2560
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ได้จัดมหกรรมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2560 มีบุคคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานวิจัย เป็นที่น่าสนใจ โดยมีนพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน 15/09/2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร แพทย์ฝึกหัด (Intern) ปีการศึกษา 2560 15/09/2560
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกัน และระงับการแพร่เชื่้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ" และกรมอนามัย ได้ทำการมอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่ 15/09/2560
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ.ศาลามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาราษฏร์ร่มเย 15/09/2560
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดพิธีปิดการอบรมความรู้พื้นฐาน ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 27 โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ.ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ ชั้ 15/09/2560
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประ 15/09/2560
นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พิธีไหว้ครู "แสงสว่างแห่งปัญญา..ศิษย์ได้มาเพราะคุณครู" ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 15/09/2560
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในขณะนี้ได้นำส่งดอกไม้จันทร์ให้กับสำนักงานเขตแล้วจำนวน ๑,๐๐๐ ดอก 26/06/2560
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาราษฎร 17/06/2560
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมี ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 บริเวณอาคารนวราชจักรี 16/06/2560
   

 

 

 

 
สาระน่ารู้:
งานประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน กรุณาโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เบอร์โทร 02-5174271-9 ต่อ 7121 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 -15.30 น. *** หมายเหตุ นอกเวลาราชการ และวันหยุดไม่รับนัด 19/05/2560
โรคอาหารเป็นพิษ 19/05/2560
ของขวัญปีใหม่ ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด - เริ่มให้บริการผู้ประกันตนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ สายด่วนประกันสังคม โทร.๑๕๐๖ (บริการ 18/05/2560
   

 

 

 

 
 • ... and more
 •  

  สถิติผู้เข้าชม
   สถิติผู้เข้าชม
   เริ่มนับ26-01-2560
  • วันนี้
   • 32
  • เมื่อวาน
   • 204
  • เดือนนี้
   • 8,561
  • เดือนที่ผ่านมา
   • 8,561
  • ปีนี้
   • 25,625
  • ปีที่ผ่านมา
   • 91,470

  สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000