วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกพิเศษนอกเวลากุมารเวชกรรมและภูมิแพ้ เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กนอกเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
    • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
    • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
 
วันอังคาร
นพ.สาธิต สันตดุสิต
กุมารเวชกรรมชั้น 5 7527
วันพุธ
 
วันพฤหัสบดี
นพ.สาธิต สันตดุสิต

กุมารเวชกรรมชั้น 5 7527
 
วันศุกร์
 
 
วันเสาร์
 
วันอาทิตย์
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000