วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ< เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7319-7350

คลินิกพิเศษนอกเวลา

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
 
 
วันอังคาร
นายแพทย์ปิยชาติ   สุทธินาค
16.00-20.00 น.
วันพุธ
นายแพทย์ประชา   สืบพงษ์ศิริ ลงวันพุธเว้นพุธ
16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี
นายแพทย์ ปรารภ   ติยพัฒนภูติ

16.00-20.00 น.
วันศุกร์
งด
-
เสาร์
นายแพทย์ธีรภัทร อดุลยธรรม
8.00-16.00 น.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000