วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกพิเศษนอกเวลาห้องตรวจสูติ-นารีเวช เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7414,7424,7418

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจสูติ-นารีเวช
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 4
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจชั้น 4
    • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
พ.ญ.อรดา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันอังคาร
พ.กฤษฏา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันพุธ
นพ.รุ่งโรจน์
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันพฤหัสบดี
พ.กฤษฏา

ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันศุกร์
พญ.อรดา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันเสาร์ (เช้า)
พญ.พิมพ์สุดา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันเสาร์ (บ่าย)
พ.พัชรพล
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันอาทิตย์ (เช้า)
พญ.อรดา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418
วันอาทิตย์ (บ่าย)
นพ.กฤษฏา
ห้องสูติ-นารีเวช ชั้น4
โทร7414,7424,7418

หมายเหตุ เช้า คือ 08.00 - 12.00 น. และ บ่าย คือ 12.00 - 16.00 น.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000