มูลนิธินพ.สัมฤทธิ์ โปรา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การรับบริจาค

1. อุปกรณ์ทางการแพทย์
2.เงิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2.กรมการแพทย์

สิ่งที่ควรรู้

1.ขั้นตอนการรับบริจาค
2.Download แบบฟอร์ม

มูลนิธิที่มีอยู่

1.มูลนิธินายแพทย์สัมฤทธิ์ โปรา
2.มูลนิธสนับสนุนการดำเนินงาน

ประมวลภาพที่ผ่านมา