วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิก Tel:02517-4270-9เบอร์ภายในตามข้อมูลห้องเช่น 7414

 

วัน

ห้อง

แพทย์ผู้ตรวจ

เวลา

จันทร์
อายุรกรรม 7105,7106
พ.อดุลย์
16.00-20.00
จันทร์
อายุรกรรม 7105,7106
พ.ปราการ
16.00-20.00
จันทร์
สูติ-นรีเวช 7414,7424,7418
พญ.อรดา
16.00-20.00
จันทร์
หู คอ จมูก 7506,7510
พ.สมพงษ์
16.00-20.00
จันทร์
ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ 7333,7335
พ.ทศพล
16.00-20.00
จันทร์
จักษุ(ตา) 7524,7525
พ.อังกูร
16.00-20.00
อังคาร
อายุรกรรม 7105,7106
พ.อดุลย์
16.00-20.00
อังคาร
อายุรกรรม 7105,7106
พญ.จีรภัทร
16.00-20.00 (ต้นเดือน 1 วัน)
อังคาร
สูติ-นรีเวช เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสตรีโดยวิธีส่องกล้อง 7418
พ.กฤษฎา
16.00-20.00
อังคาร
กระดูกและข้อ 7319,7350
พ.ปิยชาติ
16.00-20.00
อังคาร
กุมารเวชฯและภูมิแพ้ 7527
พ.สาธิต
16.00-20.00
พุธ
อายุรกรรม 7105,7106
พ.ไพโรจน์
16.00-20.00
พุธ
อายุรกรรม 7105,7106
พ.พลาชาติ
16.00-20.00
พุธ
สูติ-นรีเวชและวัยทอง 7424
พ.รุ่งโรจน์
16.00-20.00
พุธ
จักษุ(ตา) 7524,7525
พญ.รุจยา
16.00-20.00
พุธ
หู คอ จมูก 7506,7510
พ.สุทธิศักดิ์
16.00-20.00
พุธ
กระดูกและข้อ 7319,7350
พ.ประชา
16.00-20.00
พุธ
กุมารเวชฯ 7527
พญ.อัญชลี
16.00-20.00
พุธ
อายุรกรรม 7105,7106
พญ.อาตีนา
16.00-20.00
พฤหัสบดี
สูติ-นรีเวช เชี่ยวชาญผ่าตัดกล้องและสตรีวัยทอง 7418
พ.กฤษฎา
16.00-20.00
พฤหัสบดี
กระดูกและข้อ 7319,7350
พ.ปรารภ
16.00-20.00
พฤหัสบดี
กุมารเวชฯและภูมิแพ้ 7527
พ.สาธิต
16.00-20.00
พฤหัสบดี
อายุรกรรม 7105,7106
พญ.ศิริลักษณ์
16.00-20.00 พฤหัส 1,3
พฤหัสบดี
อายุรกรรม 7105,7106
พ.สมชาย
16.00-20.00
พฤหัสบดี
จักษุ (ตา) 7524
พญ.ศันสนีย์
16.00-20.00
back  [1]  2  next  
ข้อมูลตารางแพทย์ออกตรวจ
หมายเหตุ: ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้ที่ 02-517-4270-9 ต่อ 7129
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-517-4270-9