วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิก

วันที่ออกตรวจ
ห้องตรวจ
แพทย์ผู้ตรวจ
เวลา
 

วัน

ห้อง

แพทย์ผู้ตรวจ

เวลา

เสาร์
สูติ-นรีเวช
พ.สมโชค
08.00-12.00
อาทิตย์
สูติ-นรีเวช
พ.อวยชัย
08.00-12.00
อาทิตย์
อายุรกรรม
พ.สิทธิเดช
08.00-12.00
อาทิตย์
อายุรกรรม
พญ.วรวรรณ
08.00-12.00
เสาร์
ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.นันทวัฒน์
08.00-12.00
เสาร์
จักษุ(ตา)
พญ.รุจยา
08.00-12.00
เสาร์
อายุรกรรม
พ.ธัญญ์
08.00-12.00
เสาร์
อายุรกรรม
พ.สุพจน์
08.00-12.00
ศุกร์
กุมารเวชฯ
พญ.วิลาสินี
16.00-20.00
ศุกร์
สูติ-นรีเวช
พญ.อรดา
16.00-20.00
ศุกร์
อายุรกรรม
พ.ธัญญ์
16.00-20.00
พฤหัสบดี
กุมารเวชฯและภูมิแพ้
พ.สาธิต
16.00-20.00
พฤหัสบดี
กระดูกและข้อ
พ.ปรารภ
16.00-20.00
พฤหัสบดี
สูติ-นรีเวช เชี่ยวชาญผ่าตัดกล้องและสตรีวัยทอง
พ.อวยชัย
16.00-20.00
พฤหัสบดี
อายุรกรรม
พ.สมชาย
16.00-20.00
back  [1]  2  3  next  
ข้อมูลตารางแพทย์ออกตรวจ
หมายเหตุ: ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้ที่ 02-517-4270-9 ต่อ 7129
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-517-4270-9